به فروش می رسد

این دامنه به فروش می رسد. ممکن است این فرصت دیگر تکرار نشود
همین الان می توانید آنرا خریداری و وب سایت خود را راه اندازی کنید.

شرکت در حراج دامنه
ورود به وب سایت

تضمین امنیت معامله

دامین سیستم به عنوان مرکز رسمی حراج دامنه مسئولیت ضمانت خرید و فروش این دامنه را می پذیرد
هزینه انتقال دامنه به عنوان امین به حساب دامین سیستم واریز می گردد و پس از انتقال کامل دامنه و تایید آن، مبلغ به حساب فروشنده واریز می گردد.
در صورت ایجاد هرگونه تخلف از سوی فروشنده مبلغ به صورت کامل به خریدار بازگشت داده می شود.